Novetats

05 març 2021

EL PAISATGE DE LA VALLDIGNA EN TEMPS NEANDERTALS (II)

Tal com vam comentar el passat 23 de gener l’equip d’investigació estava ultimant una recreació paisatgística de l’escenari evolutiu dels neandertals que van habitar La Valldigna, i en la qual s’interrelacionen la plasmació d’arts visuals i la informació científica.

Aquesta investigació en Cova del Bolomor es va desenvolupar durant tres anys (2016-2019) en els quals es van prendre nombroses mostres de tota la seqüència estratigràfica del jaciment. Això va ser possible gràcies a l’ardu procés d’excavació realitzat durant els últims 30 anys. Les mostres sedimentològiques van donar pas a les corresponents anàlisis pol·líniques fòssils que posteriorment van ser publicats a la prestigiosa revista internacional Quaternary Science Reviews, vol. 217 (2019).

L’objectiu principal quan vam iniciar aquest projecte anava dirigit a aconseguir una reconstrucció paisatgística el més fidel possible amb la tecnologia disponible. Tornar a reconstruir una part del paisatge de la Valldigna prehistòrica i del litoral central valencià durant el Quaternari mitjà era l’essència del nostre somni i esforços. Hui s’ha materialitzat part d’ell, amb les limitacions òbvies que imposen, tant un passat tan llunyà, com les contínues diferències evolutives d’aquells paisatges tan dinàmics i canviants. La nostra recreació és com una fotografia que recull i captura un instant d’aquest passat en forma d’imatge estàtica. Aquesta ha estat igualment publicada a la mateixa revista i en el volum de 2021, Quaternary Science Reviews, 256. Podeu accedir als estudis en la web del jaciment: www.bolomor.com.

La Valldigna, les serres que la envolten i la seua projecció cap a la mar creen un paisatge en mosaic de gran varietat i riquesa ocupat per diferents biòtops. Els estudis de la paleovegetació de la Cova de l’Bolomor indiquen que el component arbori era superior al 90%, que indica frondosos boscos majoritàriament de Pinus (pinades) i Quercus (roureres) amb una bona diversitat de plantes arbustives que podeu apreciar als dibuixos. En termes generals estem davant d’un bosc mixt principal, però també variat amb una alta diversitat de plantes llenyoses. Una qüestió altament interessant és l’existència de plantes potencialment comestibles com l’avellana, el castanyer, el lledoner mediterrani, l’arboç, el garrofer, el grèvol, l’olivera, el saüc i altres que van poder intervenir en els processos de subsistència dels neandertals. Especial importància, en relació a això té l’existència d’una col·lecció de fruits fòssils pendents d’estudi. Per finalitzar es quedem amb una frase que han recalcat els autors: “Bolomor és, sens dubte, un lloc molt important per a l’estudi de l’evolució dels primers europeus ….”.

 

 

|
Top