Novetats

11 gener 2021

CAMPANYA 2020

La trentena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 12 d’octubre i 8 de novembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors del Sector Oest assignats al MIS 5e, c. 120.000 anys. Al sector Nord l’actuació es va realitzar en els nivells XIII a XV (MIS 7-8, c. 200.000-300.000 anys). La situació sanitària general amb la Covid-19 va condicionar el desenvolupament dels objectius establerts d’anys anteriors. Les tasques es van centrar en condicionar futures àrees d’excavació, neteja de talls estratigràfics i petits sondejos. Els treballs planimètrics es van enfocar a la reconstrucció 3D de les superfícies dels nivells I a XIII per a una millor documentació. L’actuació arqueològica no va recuperar ni va inventariar elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 12 excavadors entre tècnics i estudiants.

|
Top