Novetats

11 gener 2021

CAMPANYA 2018

La vintè vuitena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 20 d’agost i 16 de setembre. Les tasques de la mateixa es van centrar en els nivells superiors de l’Sector Oest entre els quadres F1′ a H1′ un total de 4 m2 assignats a l’estrat III (MIS 5e, c. 120.000 anys). ). Al sector Nord l’actuació en extensió es va realitzar en el nivell XIII (MIS 7, c. 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, en el mateix espai que anys anteriors, quadres A9 a N13 amb extensió de 55 m2. En conjunt es van recuperar “in situ” 3820 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 30 excavadors entre tècnics i estudiants.

   

|
Top