Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2010

La vintena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2010. Els objectius es centraren a l’excavació de l’àrea denominada Sector  Septentrional, mitjançant el nivell XII i els quadres A10 a N13 (30 m²). Aquest nivell XII, fortament bretxificat, s’alçà a capa única mitjançant estació total i, el material arqueològic s’ha consolidat in situ, previ a la seua extracció. La potència màxima excavada fou de 30 cm en un sediment de color groguenc, textura arenosa amb grans lloses englobades i, fortament bretxificat.

Àrea d’excavació del nivell XII al Sector Septentrional. Detall de l’excavació

 

Presa de coordenades i mandíbula d’èquid

Mandíbula de bòvid immadur i recollida de mostres per a l’estudi microsedimentològic. Equip d’excavació del 2010

|
Top