Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2009

La dinovena campanya d’excavacions, es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2009. Els objectius es centraren a les àrees denominades Sector Occidental i Sector Septentrional. El primer, mitjançant l’excavació dels nivells I a V als quadres F1, F1′ i H1′. Les labors al segon sector, afectaren al nivell XII als quadres C10 a N13 (25 m²). Aquest nivell s’excavà mitjançant capa única d’uns 20 cm, molt bretxificada. L’alçament del material arqueològic es realitzà mitjançant estació total una vegada consolidat in situ. El procés de garbeig fou, en sec amb recollida del sediment i posterior neteja amb aigua i tamís per a l’obtenció de material microfaunístic, vegetal paleoambiental i debris lítics. Els nivells I a V, del Sector Occidental, formen un dipòsit sedimentari remogut al que el material arqueològic es concentra a diferents “bolsades” i alineacions, producte de l’abocament artificial realitzat per les antigues activitats mineres.

Àrea d’excavació del nivell XII al Sector Septentrional

 

Vista del procés d’excavació

 

Detall de l’obtenció de coordenades i extracció de peça òssia

 

Fragment de banya de cèrvid i peça lítica en sílex

 

Equip d’excavació 2009

|
Top