Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2008

La divuitena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2008. Els objectius es centraren en l’excavació del Sector Septentrional, mitjançant l’actuació als nivells XI i XII. Els quadres excavats foren E9 a N13 (20 m2). Més concretament els treballs foren encaminats a finalitzar l’excavació del nivell XI i concloure la documentació del llar de foc numero 6, que no pogué finalitzar-se l’any anterior. La potència màxima excavada fou de 20 cm. Aquest nivell és l’inici d’un “curt” període benigne, o menys rigorós, dins de la generalitat d’aquesta fase paló-climàtica que marcà el  fi dels temps del Plistocé mitjà. Al nivell XII, l’actuació arqueològica fou mínima, centrada als quadres més septentrionals i orientals d’on apareix aquest nivell amb cotes més altes (E12, E13, G11, G12, G13, LL11 i LL12).

 

Excavació del nivell XI del Sector Septentrional

 

Maxil•lar de tar i excavació del nivell XI amb llars de foc

Quadres meridionals del Sector Septentrional i detall del material arqueològic

 

Documentació de les troballes

 

Pujada del dipòsit d’aigua al jaciment

 

Equip d’excavació 2008

|
Top