Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2007

La dissetena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2007. Els objectius d’aquest campanya es centraren a l’actuació del Sector Septentrional, mitjançant l’excavació dels estrats IX, X, XI i XII. Els quadres excavats foren E8 a K11 (16 m2) amb potència aproximada de 50 cm. És la continuació de l’excavació d’anys anteriors al mateix sector, mitjançant l’alçament de capes molt bretxificades. El nivell IX es presenta fortament encrostat i correspon a moments freds de l’estadi isotòpic 6, possiblement a les subfases 6.0/6.3 amb cronologia de 130.000-140.000 anys. El Nivell X al igual que l’anterior, és molt pobre en materials arqueològics i amb presència de restes òssies aportades per carnívors. El nivell XI amb una  excavació molt detallada, centrada en les estructures de combustió i recollida de tot el sediment per  a l’anàlisi, obtenció de mostres per a làmina prima, sedimentologia i fitòlits;  correspon a una fase no tant rigorosa cromàticament com els dos nivells anteriors i, deu ubicar-se a les subfases 6.3/6.4 amb cronologia estimada de 140.000-150.000 anys. El nivell XII, quasi sense excavar, als quadres més septentrionals i orientals és on apareix aquest nivell amb cotes més altes (K12-LL12). El nivell correspon igualment a l’estadi isotòpic 6 on tornen a aparèixer les condicions de fred relacionades amb la subfase 6.4 amb cronologia de 150.000-160.000 anys.

   

Planimetria dels llars de foc del nivell XI i la seua representació

 

Tíbia de cérvol d’aportació no antròpica corresponent al nivell X

 

Tíbia i maxil•lar de cèrvid procedent del nivell X del Sector Septentrional

 

Equip d’excavació de 2007

SOSTRE I TANCA DE PROTECCIÓ 2006 Després de les actuacions clandestines de 2005, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana habilità una nova tanca de protecció per a salvaguardar el jaciment. Aquesta fou situada la primera setmana de febrer de 2006. Durant els mesos d’agost i setembre es va procedir, una vegada confeccionada l’estructura de coberta per l’empresa Gisbert, a la pujada per l’equip d’excavació, del material necessari per a la seua posterior col•locació. Fou subvencionada per Iberdrola i per aportacions privades.

 

 

Pujada del material amb l’helicòpter, per a la instal•lació de la tanca de protecció

 

Tanca de protecció una vegada col•locada

 

Pujada, mitjançant un pont tirolès d’acer, del material del sostre de protecció

 

Pujada, mitjançant un pont tirolès d’acer, del material del sostre de protecció

Pujada de les planxes i l’armadura de coberta al primer tram.

Pujada de l’armadura de coberta al segon tram del pont tirolès.

 

 Col•locació i assemblatge del material

 

Cobriment del jaciment després de finalitzar les feines de pujada del material

|
Top