Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2006

La setzena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 15 d’octubre de 2006. Els objectius es centraren a l’actuació sobre els nivells VII i VIII fortament bretxificats i sense quasi material arqueològic. La potència excavada fou de 60 cm a un sedimento molt bretxificat de coloració groguenca, textura arenosa i abundoses lloses. Al Sector Occidental s’actuà sobre la sedimentació remoguda dels quadres F1′ a H1 (4 m2). Les feines de condicionament i col·locació de la coberta de protecció condicionaren les labors d’excavació.

 

Excavació de les capes estèrils del Sector Septentrional i preparació de la base de la plataforma

 

Materials arqueològics dels nivells VII-VIII del Sector Septentrional

 

Instal•lació de la plataforma central del jaciment

 

 

Equip d’excavació del 2006

|
Top