Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2003

La vint-i-tercera campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 12 d’octubre. Els objectius i treballs foren la continuació de l’excavació dels estrats XII, XIII i XV. Al Sector Occidental, s’excavà l’estrat XIII, capes 8 a 11 (cotes 530-570) dels quadres A2, A3, A4, B2, B3, B4, D2, D3, F2 i F3. Al Sector Nord l’excavació de l’estrat XII, fortament bretxificat fou mitjançant els quadres G8, G9 i I9. Al Sector Oriental, al augmentar el mantell estalagmític es reduí l’extensió d’aquest a 2 m2. S’excavaren les capes 12 i 13 de l’estrat XV i es procedí a l’obertura dels quadres O6, 07, Q6 i Q7, després de la neteja de la sedimentació remoguda que els cobria. Aquesta correspon al  “Ia sub XIII”, sigla que equival al nivell sedimentari Ia.

 

Excavació del nivell XIII del Sector Occidental i nivell XII del Sector Septentrional

 

Mandíbula de cèrvid i dent incisiva en bretxa, procedent del nivell XII

 

Excavació del Sector Oriental. Capes 12 i 13 del nivell XV

 

Equip d’excavació de 2003

|
Top