Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2002

La vint-i-dos-ena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 16 de setembre i 14 d’octubre. Els objectius i treballs foren la continuació als tres sectors: occidental, oriental i septentrional; mitjançant l’excavació dels estrats XII, XIII i XV. El Sector Occidental s’excavà mitjançant els quadres A2, A3, B2, B3, D2, D3, F2 i F3 (7 m2) de l’estrat XIII,  amb les capes 5, 6i 7 (cotes 500-530). Al Sector nord s’excavà l’estrat XII, fortament bretxificat i mitjançant els quadres G8, G9, K8, K9 (3 m2), documentant de forma detallada aquest fort i ric paviment arqueològic de difícil extracció. Al Sector Oriental, després dels quadres N, els O4 i O5 es vegueren molt reduïts a l’anar en augment el mantell estalagmític. S’excavaren tres capes 9, 10 i 11, amb cotes entre 790-820, i es procedí a l’alçament topogràfic amb una estació total que, després de l’actuació dels últims anys, delimità detalladament l’extensió del jaciment.

 

Excavació del Sector Occidental. Nivell XIII

 

Excavació del Sector nord i del “Testimoni est”

 

Excavació del nivell XII al Sector nord

 

Equip d’excavació del 2002

|
Top