Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2001

L’onzena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 10 de setembre i 9 d’octubre. Els objectius es centraren en obrir un tercer sector d’excavació per a augmentar l’àrea d’actuació. Es regularitzaren els talls sagital i frontal de l’àrea septentrional i oriental de la cova. L’estrat XII s’excavà mitjançant les capes 6 i 7 (440-460) i donà pas a l’estrat XIII, sobre el que s’actuà a les tres primeres capes (cotes 470-500). Al Sector Nord, una vegada quadriculada l’àrea es regularitzà el tall sagital. Els quadres excavats foren E8, E9, G8, G9, K8 i K9, la majoria amb extensió parcial pel que l’àrea d’excavació fou d’uns 3 m2. S’excavà l’estrat XI a capa única on aparegueren dos llars de foc als quadres I9 i K9. Alçats aquests i realitzats els anàlisis s’inicià l’excavació de l’estrat XII fortament bretxificat. Al Sector Oriental sols s’excavaren les capes 7 i 8 de l’estrat XV  (cotes 770-790), mitjançant els quadres O4, O5, Q4, i Q5 (4 m2). Durant les feines de neteja s’actuà a l’àrea occidental del jaciment que dona al barranc, per tal d’individualitzar els blocs existents i relacionar-los amb el col•lapse de la visera. L’escassa sedimentació existent i remoguda es considerà com Remoció exterior.

 

Inici de l’excavació al Sector Nord. Nivell VI

 

Excavació al nivell XII. Sector Occidental

 

Llars de foc del nivell XI al Sector Nord. Excavació de la capa 22 del “Testimoni Est”. Nivell XV

 

Equip d’excavació de 2001

|
Top