Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 2000

La dècima campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 18 de setembre i 16 d’octubre. Els objectius es centraren a l’excavació dels estrats XI, XII, XIII, XIV i XV. Aquests amb potència de 420 cm s’excavaren a través dels quadres A2, B2, B3, D2, D3, F2, F3, N4, N5, O4, Q3, Q4 i Q5 (12 m2) i mitjançant l’alçament de capes artificials, amb potència mitjana de 10 cm. Al Sector Occidental s’excavà l’estrat XI, amb cinc capes i escasses restes òssies. Al nivell XII s’excavà igualment mitjançant cinc capes als quadrats B2, B3, D2, D3, F2 i F3 (6 m2). Al Sector Oriental i junt a la paret de la cova s’excavaren 19 capes (cotes 630-775) afectant als quadres N4, N5, O4, O5, Q3, Q4 i Q5 (5 m2) i amb reducció de la superfície en profunditat a l’aflorar el mantell estalagmític.

 

Excavació del nivell XII. Materials del nivell XII. Excavació del “Testimoni Est”

Excavació del nivell XII. Materials del nivell XII. Excavació del “Testimoni Est”

 

Peces lítiques de calcària associades a restes faunístiques

 

Equip d’excavació 2000

|
Top