Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1999

La novena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 13 de setembre i 10 d’octubre. Els objectius es centraren a l’excavació de l’estrat V que finalitzà a la capa 4 i, donà pas a un dels més potents paviments bretxificats del jaciment, l’estrat VI. Aquest s’alçà a bloc amb una potència de 25 cm, fou trossejat i s’extragueren d’ell escassos materials arqueològics. L’estrat VII s’excavà en 6 m2 mitjançant onze capes i poc material arqueològic, entre les cotes 250-350. L’estrat VIII, individualitzat per la seua bretxificació, s’excavà a capa única de 15 cm i sense materials arqueològics. Al igual l’estrat IX menys bretxificat, i amb lloses pètries, també s’alçà a capa única i sense materials arqueològics. L’estrat X, correspon a un nivell petri de plaquetes despreses del sostre. L’últim nivell excavat en aquest sector, fou la primera capa del XI, també sense materials en aquest sector. A les altres àrees del jaciment, únicament s’actuà sobre una remoció existent junt a  N4-Q5 (4 m2).

 

Cotes de fi de campanya i excavació del nivell VII

 

Estratigrafia dels nivells VII a X

  Detall de l’estratigrafia

 

Neteja de la remoció al sud de l’anomenat “Testimoni Est”. Equip d’excavació de 1999

|
Top