Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1998

La vuitena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 15 de setembre i 13 d’octubre. Els objectius a l’excavació dels estrats IV i V a través dels quadres A2, B2, D2, D3, F2, i F3 (6 m2). Al primer (IV) amb potència mitjana de 30-50 cm i excavant les últimes capes entre les cotes 230-260, quedant finalitzat. El segon (V) mitjançant tres capes de 10 cm i amb bretxificació basal. Es va fer efectiu l’abandonament dels quadres D4 i F4, on una bretxa potent impossibilita l’excavació i baix els que existeix el gran bloc d’enfonsament de visera. Seguint la línia de reduïr l’àrea d’excavació es tancaren els quadres B1, D1, F1, H1, H2, H3 i H4 (7 m2), quedant una extenció de 6 m2. L’actuació a l’àrea fou guanyant profunditat i extensió cap al nord i est, apareguent una galeria a 5 m de profunditat amb un recorregut de 15 m. Aquesta gran remoció d’uns 100 m3 de terra fou garbellada proporcionant material arqueològic abundós, que quedà inventariat en 161.178 ossos i peces lítiques.

 

Excavació de l’última capa del nivell IV. Excavació del nivell V

 

Contacte entre els nivells V i VI del Sector Occidental. Excavació del nivell V

 

Extracció del sediment del Sector Est i Galeria. El fons de “La Galeria” una vegada extreta la sedimentació

 

Equip d’excavació de 1998

|
Top