Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1997

La setena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 22 de setembre i 20 d’octubre. Els objectius es centraren a la seqüència liti-estratigràfica i a l’actuació per primera vegada al Sector Oriental. L’excavació d’aquest últim, buscà accedit a altres nivells més profunds sense necessitat d’actuar sobre els forts paquets sobreposats. El nivell IV s’excavà a través dels quadres D2, D3, D4, F2, F3 i F4 (6 m2) i de sis capes de 10 cm. El nivell V aparegué amb major potència cap a l’interior del jaciment. Seguint la línia d’anar reduint l’àrea d’excavació, escalonar aquesta i accelerar els ritmes d’excavació amb profunditat, es tancaren els quadres H2, H3 i H4 (3 m2). L’estrat XIII de l’àrea oriental, amb potència de 220 cm, s’excavà a través dels quadres N4, N5, O4, O5, Q4 i Q5 (6 m2). L’actuació al Sector Oriental junt a la paret de la cova donà com a resultat l’existència d’una gran perforació i escombrera de les antigues obres. Després de la neteja de tot (15 m2 ) aparegué un “testimoni” intacte de 2 m2 corresponent als quadres parcials N4 a Q5 que s’excavà en les seues primeres capes. Es procedí a la realització d’un sondeig als quadres O6-Q6 (2 m2) per saber la seua màxima profunditat que fou de 5 m, amb l’aparició del nivell XVII. Per a individualitzar la remoció o escombrera s’obrí una rasa als quadres G4-G7 a I4-I7 (8 m2). L’extracció de tot el revolt es realitzà mitjançant paquets sedimentològics de diferent coloració (XIII, I sub XIII i sub I A). Aquests dipòsits tenia trets d’”estratigrafia inversa”, conseqüència de l’abocament miner. S’extragueren uns 30 m3 de terres remogudes que foren garbellades amb una malla d’un cm.

 

Excavació del nivell IV

 

Neteja de l’antic farcit miner amb l’aparició del denominat “Testimoni Est”

 

Farciment miner que cobria “La Galeria” i garbellat del material extret

 

Equip d’excavació de 1997

|
Top