Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1996

La sisena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 7 d’octubre i 3 de novembre. Els objectius es centraren a incidir de forma seqüencial en l’estratigrafia i es paralitzà l’excavació a extensió, iniciada en 1992. Els nivells del IV al X, amb potència total de 150 cm, s’excavaren a través dels quadres B3 i B4 amb l’alçament de 22 capes. Igualment es procedí al tancament definitiu dels quadres J3, J4 i H4 (3 m2), quedant l’àrea amb una extensió mitjana de 11 m2.  Els nivells del XI al XIV amb potència de 220 cm s’excavaren a través dels quadres B4, A1, A2 i A3 (4 m2), i mitjançant 25 capes amb potència variable depenent de les características sedimentològiques de cada capa, així com de la presència o no de materials. Els nivells del XV al  XVII amb potència de 240 cm s’excavaren mitjançant els quadres A1, A2, A3, C2, C3´i C4´ (6 m2) i l’alçament de 38 capes. El nivell X format per plaquetes gravitacionals, és estèril per la seua gènesi. Igualment l’estrat XVI que correspon a la major presència de grans blocs i que es vincula a l’enfonsament del sostre de la cova. L’estrat XVIIb, nivell petri que tancava els nivells subjacents, fou alçat mecànicament, apareixent el XVIIc fortament bretxificat. Açò va fer que els quadrats C5’-E5’ foren abandonats.

 

Excavació seqüencial del nivell XIII.Excavació del nivell XV i mostratge pol•línic

 

Excavació seqüencial del nivell XIII.Excavació del nivell XV i mostratge pol•línic

 

Restes arqueològiques corresponents a l’excavació del nivell XVIIc

 

Actuació als nivells inferiors i equip d’excavació de 1996

|
Top