Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1994

La cinquena campanya d’excavacions es desenvolupà entre els dies 4 de setembre i 2 d’octubre. Les feines d’excavació es centraren als nivells IV i XV-XVIIa. S’obriren 11 m2: quadres B2, B3, D3, D4, F2, F3, F4, H2, H3, H4 i J3. Al igual es procedí al tancament definitiu dels quadres D5, F5, H5 i J5 (4 m2), quedant l’àrea amb una extensió de 12 m2. Als quadres F3, F4, H3 i H4 de l’estrat IV es documentaren estructures de combustió (fig. II.8). Als nivells inferiors, es procedí  a regularitzar el tall sagital actuant sobre els estrats XV, XVI i XVII. Ací l’excavació es centrà als quadres C3´, C4´, C5´i E5´ (4 m2) de l’estrat XVII, molt bretxificat.

 

Excavació del nivell IV

 

Excavació dels quadres orientals del nivell IV i conjunt d’estructures de combustió del nivell

|
Top