Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1992

La tercera campanya es desenvolupà entre els dies 11 d’abril i 5 de maig. L’objectiu fou, buscar una adequada àrea d’excavació en extensió dels nivells més recents del jaciment (Sector Occidental). Després de la neteja superficial de terres remogudes entre 3 i 40 cm, es procedí a l’excavació pròpiament dit dividida en tres nivells sedimentaris -a, b i c- que corresponen als quadres B2, D2, D3, D4, D5, F2, F3, F4, F5, H2, H3, H4, H5, J3, J4 i J5 (16 m²). Al nivell Ia s’excavà mitjançant sis capes de 8 cm on les arrels, els caus i un substrat bretxificat i irregular (Ib) condicionaren el procés d’excavació. Els quadres amb sedimentació no alterada s’excavaren d’acord a un alçament tridimensional. A determinats quadres el nivell Ia estava totalment erosionat, com al B2, i en altres inclús fins l’estrat Ib com en el quadre D2. Les bretxes del nivell presentaren una morfologia tubular pròpia de travertins, molt erosionats i sense quasi material arqueològic. Les característiques morfoestratigràfiques determinaren el tancament dels quadres D5, H5, J3, J4 i J5 (6 m²) i l’obertura de B2, D2, F2 i H2 (4 m²), quedant el jaciment amb una extensió mitjana de 12 a 15 m².

 

Planimetria de l’inici d’excavació al Sector Occidental

 

Excavació del nivell I

Vista cap a la vall.Final d’excavació del nivell I

Equip d’excavació de 1992

|
Top