Novetats

05 maig 2016

CAMPANYA 1991

La segona campanya es desenvolupà entre els dies 22 de març i 22 d’abril. Els objectius es dirigiren a completar l’estudi de la seqüència estratigràfica amb la mínima afectació a extensió. Es consideraren tres conjunts de diferent diacronia: nivells estratigràfics superiors, intermedis i inferiors. Els superiors (I a V), amb potència de 150 m, afectaren als quadres B3 i B4. L’excavació dels nivells intermedis (XIII-XV), amb potència de 220 cm, es desplaçà al sud (quadres A3 i A2). Els nivells inferiors (XV-XVII) s’excavaren mitjançant els quadres C1, C1’, C2’ i C3’, buscant la regularització respecte del tall estratigràfic general. Aquests finalitzaren en un mantell estalagmític bassal i estaven afectats parcialment per les antigues obres mineres. Aquesta campanya d’excavacions generà modificacions estratigràfiques: el nivell I es dividí en Ia, Ib i Ic degut a la individualització de dos nivells argilós i un bretxificat. El nivell XIII a la vegada en XIIIa, XIIIb i XIIIc per l’existència de tres nivells amb variació de fracció i bretxificació. Als nivells inferiors, el moment de caiguda de blocs passà a ser considerat nivell XVI, baix el que el XVII es dividí en XVIIa, XVIIb i XVIIc, corresponent a dos nivells argilosos i altre de plaquetes (b). A nivell de presa de mostres s’extragueren materials sedimentològics dels nivells inferiors i l’anàlisi pol•línic afectà als nivells I al XIV.

 

   Vista de l’excavació general seqüencial. Equip d’excavació 1991

Actuació  dels nivells intermedis. Actuació als nivells inferiors

|
Top