Novetats

03 juny 2016

CAMPANYA 2015

La vint-cinquena campanya d’excavació es va desenvolupar entre els dies 7 de setembre i 4 d’octubre de 2015. Les tasques de la mateixa es van centrar en l’actuació en extensió sobre el nivell XIII (MIS 7, ca 200.000 anys) del Sector Nord del jaciment, en el mateix espai que l’excavació de l’any anterior. L’actuació va afectar els quadres A10 a N12 amb una extensió de 42 m2 i una potència de 20 cm aixecada en capa única. Al Sector Occidental van continuar les tasques de neteja amb extracció de terres remogudes. En conjunt es van recuperar 3756 elements arqueològics (ossis i lítics) i van participar 22 excavadors entre tècnics i estudiants.

2015_02 2015_01

Vista de l’àrea d’excavació 2015.

2015_03 2015_04

Vista general del procés d’excavació.

2015_052015_06

Vista en detall de l’àrea excavada.

2015_072015_08

Visualització del procés de cribratge del sediment.

2015_092015_10

Vista en detall dels quadres meridionals del Sector Nord.

2015_112015_12

Coordenant materials i vista de l’estratigrafia.

2015_132015_14

Detall del material arqueològic faunístic.

2015_152015_16

Equip d’excavació 2015.

|
Top